SẢN PHẨM

250.000đ/hộp

Loại Cao Cấp Đặc Biệt

– Thành phần: 85% tôm, bột năng, đường cát, muối, bột ngọt, tỏi, tiêu.

– Cách dùng: Chiên ở nhiệt độ 160-180 độ C hoặc quay trong lò vi sóng.

Trọng lượng: 500 gram

HSD: 6 tháng

Số lượng: 50 - 60 miếng

185.000đ/hộp

Phiên Bản Tết 300g

– Thành phần: 85% tôm, bột năng, đường cát, muối, bột ngọt, tỏi, tiêu.

– Cách dùng: Chiên ở nhiệt độ 160-180 độ C hoặc quay trong lò vi sóng.

Trọng lượng: 300 gram

HSD: 6 tháng

Số lượng: 25 - 35 miếng

215.000đ/hộp

Loại Cao Cấp

– Thành phần: 75% tôm, bột năng, đường cát, muối, bột ngọt, tỏi, tiêu.

– Cách dùng: Chiên ở nhiệt độ 160-180 độ C hoặc quay trong lò vi sóng.

Trọng lượng: 500 gram

HSD: 6 tháng

Số lượng: 50 - 60 miếng

160.000đ/hộp

Loại Cao Cấp 300g

– Thành phần: 75% tôm, bột năng, đường cát, muối, bột ngọt, tỏi, tiêu.

– Cách dùng: Chiên ở nhiệt độ 160-180 độ C hoặc quay trong lò vi sóng.

Trọng lượng: 300 gram

HSD: 9 tháng

Số lượng: 25 - 35 miếng

Sản phẩm mới

195.000đ/hộp

Loại Thượng Hạng

– Thành phần: 50% tôm, bột năng, đường cát, muối, bột ngọt, tỏi, tiêu.

– Cách dùng: Chiên ở nhiệt độ 160-180 độ C hoặc quay trong lò vi sóng.

Trọng lượng: 500 gram

HSD: 6 tháng

Số lượng: 50 - 60 miếng

140.000đ/hộp

Loại Thượng Hạng 300g

– Thành phần: 50% tôm, bột năng, đường cát, muối, bột ngọt, tỏi, tiêu.

– Cách dùng: Chiên ở nhiệt độ 160-180 độ C hoặc quay trong lò vi sóng.

Trọng lượng: 300 gram

HSD: 9 tháng

Số lượng: 25 - 35 miếng

Sản phẩm mới

QUÃNG TRÂN CÔ CẤM

 GÓC CHIA SẺ

 ĐẶT HÀNG NGAY

Vui lòng nhấn chọn loại bánh khách hàng muốn đặt