Bảng giá bánh phồng tôm Quãng Trân

Bảng giá bánh phồng tôm Quãng Trân Quãng Trân xin gởi đến bảng giá bánh phồng tôm cao cấp     Bánh phồng tôm Quãng Trân cao cấp đặc biệt (hộp cam) Bánh phồng tôm Quãng Trân thượng hạng (hộp vàng) Loại Giá tiền Bánh phồng tôm Quãng Trân cao cấp đặc biệt (hộp cam – nhiều tôm) 210.000đ/hộp (500g) […]

Continue reading »